strechy-s-drevenou-konstrukci-6-300x206   Střechy s dřevěnou konstrukcíZ hlediska materiálu lze rozlišit nosné konstrukce na dřevěné, železobetonové a ocelové. Většina rodinných domů má nejčastěji střešní konstrukci ze dřeva, případně některé části jsou vyztuženy ocelovými prvky. Dřevěnou konstrukci lze snadno opracovat, má velkou únosnost, pružnost a je relativně lehká. Největší výhoda spočívá ve snadné obnovitelnosti dřeva jako stavebního materiálu. V současném stavebnictví se využívají konstrukce lepené a sbíjené. Ty nemají takové nároky na dřevní hmoty a umožňují dosáhnout vyšší únosnosti. Mezi dnešní trendy se řadí i například ekologické řezivo z rostlinných vláken, které má pravidelnější strukturu než dřevo. Základní dřevěnou konstrukcí např. šikmé střechy je vázaný krov, který je sestaven z tesařských konstrukcí, jež zajišťují dostatečnou tuhost v příčném i podélném směru. U lepených konstrukcí se využívá jehličnaté dřevo s absolutní vlhkostí 8 až 15 %. Lepené dřevěné konstrukce se pyšní vlastnostmi rostlého dřeva a současně nabízejí bohaté tvarové a statické možnosti.

Zobraz celý článek.. »

zelene-vegetacni-strechy-3-300x209 Zelené-vegetační střechyZelené střechy představují typ střech, které jsou osazeny nějakým druhem vegetace. Střecha může být pokryta půdou nebo pěstebním substrátem. Zelené střechy se dělí na extenzivní a intenzivní. Extenzivní střešní zeleň je vhodná pro konstrukce, které mají únosnost 60 – 300 kg/m2. K zazelenění se používá skalniček, trvalek a rostlin snášejících extrémní podmínky střídání teplot. Intenzivní střešní zeleň je vhodná pro konstrukce s únosností 1000 kg/m2. Na těchto konstrukcích je pak možné vytvořit zahradu s keři a nízkými stromy. Zelené střechy jsou přínosem pro životní prostředí měst, protože produkují kyslík a pohlcují oxid uhličitý, fungují jako filtry zachycující částice prachu a brání jeho víření, absorbují škodlivé látky. Poradí si s přehříváním střech, redukují výkyvy teplot, zajišťují tepelnou a zvukovou izolaci. Na zelených střechách mohou mít lidé zahrádku a pěstovat zde květiny nebo zeleninu. Při jejich konstrukci je potřeba věnovat dostatek pozornosti hydroizolační vrstvě a zajištění jejich dostatečné pevnosti.

Zobraz celý článek.. »

doskove-strechy-1-300x225 Doškové střechyDoškové střechy se opět vrací do stavebnictví. Doškové střechy byly v minulosti svým zastoupením dominantní na venkově. Původní doškové střechy byly vyráběny ze slámy. Klasické slaměné došky jsou využívané hlavně u historických stavení. Pro novostavby se používá došková střecha z rákosu. Rákos je využíván z důvodu jeho lepší dostupnosti a trvanlivosti. Výroba rákosových došků je časově a technicky náročná. Doškové střechy z rákosu mají dobré izolační vlastnosti, a proto u nich často není potřeba instalovat parotěsné a paropropustné fólie. Doškové rákosové střechy jsou schopny vyhovět nejnáročnějším technickým požadavkům, došky lze využít i u konstrukčně a tvarově komplikovaných střech. K tomu aby došková střecha byla odolná proti ohni, tak došky musí být ošetřeny speciálními přípravky zvanými retardanty hoření. Doškové střechy jsou absolutně bezkonkurenční na chatách, chalupách, zahradních altánech a dalších přístřešcích.

Zobraz celý článek.. »

netradicni-strechy-1-300x180 Valbové, přístavkové, zakřivené a tvarově netradiční střechyValbová střecha je podobná svou konstrukcí střeše šikmé. Na rozdíl od šikmé má několik vrcholů a okapy na všech čtyřech stranách. Valbovou střechu tvoří čtyři střešní plochy protínající se ve čtyřech nárožích a vodorovném hřebenu. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena.
Přístavková střecha je tvořena střešní plochou, která se svažuje jen jedním směrem. Přístavková střecha je obvykle tvořena z velkého plátu oceli. Výhodou této střechy je nižší hmotnost konstrukce a nízká cena.
Zakřivená střecha je konstruována z oceli. Jde o lehkou tenkou střechu s pozoruhodnou výdrží. Zakřivená střecha nemá standardizovaný tvar, vždy záleží na typu domu.
Zvláštností jsou například střechy gotického typu, ty jsou vyrobeny z jednoho velkého plátu oceli. Charakteristické pro ně je to, že mají zakřivený výstup uprostřed střechy. Raritou je i vypouklá střecha, která má tvar obráceného písmene U. Stupeň zakřivení u ní závisí na tvaru domu. Je to jednoduchá a elegantní střecha. Její pořízení je ale finančně velmi náročné.

Zobraz celý článek.. »

sikme-strechy-4-300x228   Šikmé střechyŠikmá střecha představuje stavební konstrukci, kterou tvoří nosná střešní konstrukce, jeden nebo více střešních plášťů, doplňková konstrukce a další prvky. Šikmá střecha je představitelkou klasické střešní konstrukce, která je léty prozkoušená. Má obvykle sklon vnějšího povrchu 5° až 45°. Šikmá střecha vyrobená z kvalitního materiálu zaručuje vlastníkům domu vynikající ochranu a minimální tepelné ztráty. Aby těmito vlastnostmi skutečně střecha disponovala, je nutné při její konstrukci dodržet technologické pořadí jednotlivých vrstev. Šikmá střecha neexistuje v jedné variantě, ale má několik tvarových variant. Nejjednodušší a nejčastěji poptávanou je sedlová střecha. Další variantou je valbová, polovalbová, pultová, stanová a mansardová střecha. Šikmé střechy by měli být realizované jako větrané, protože provětrávání umožňuje lepší odstranění vlhkosti ze souvrství střechy a tím dochází ke zvýšení její bezpečnosti a životnosti.

Zobraz celý článek.. »

dvouplastove-strechy-7-300x190 Dvouplášťové střechyDvouplášťové střechy jsou tvořeny dvěma plášti, které jsou oddělené vzduchovou vrstvou. Na základě toho, zda je vzduchová vrstva větraná nebo ne, se tento typ střech dělí na větrané-studené a nevětrané dvouplášťové střechy. U větraných střech je spodní plášť masivní a vzduchotěsný, nejčastěji je tvoří železobetonová konstrukce, horní plášť pak tvoří konstrukce dřevěná. U nevětraných dvouplášťových střech vzduchová vrstva slouží jako tepelná izolace. Tento typ střechy byl stavěn dříve v minulosti, v současnosti není vůbec vhodný, protože u něj hrozí kondenzace vlhkosti v uzavřené vzduchové vrstvě a tedy velké nebezpečí poškození konstrukce. Dvouplášťové větrané střechy nabízejí spolehlivou a bezpečnou konstrukci vhodnou pro stavby s vnitřní vysokou vlhkostí. Jejich montáž je relativně rychlá a bezproblémová. Kolísání teplot v interiéru v letních měsících je díky ní nižší a stárnutí vodotěsné izolace je pomalejší.

Zobraz celý článek.. »

jednoplastove-strechy-5-300x117 Jednoplášťové střechyJednoplášťovou střechu má většina obytných domů. Jednoplášťová střecha je občas nazývána jako střecha „teplá“, protože její součástí je izolační vrstva. U tohoto typu střech je vnitřní prostředí od vnějšího odděleno jedním kontaktním souvrstvím funkčních vrstev. Jednoplášťové střechy, které nemají izolační vrstvu, jsou určeny pro nevytápěné objekty, u kterých plní jen dvě základní funkce: hydroizolační a nosnou. V tomto provedení jde o nejjednodušší konstrukci jednoplášťové střechy. Jednoplášťové konstrukce ve většině případů obsahují parotěsnou vrstvu, bez ní je doporučováno stavět střechu jen nad prostory s vlhkostí ovzduší nižší než 60 %. Jednoplášťová střecha nevětraná představuje takový typ střešní konstrukce, které chybí systém větracích kanálků napojených na vnější prostředí. Je to střecha, u které je hydroizolační vrstva umístěna nad tepelně izolační vrstvou. Větraný typ je opakem nevětrané jednoplášťové střechy, v současnosti se už nenavrhuje. Konstruovány jsou ještě střechy s opačným pořadím vrstev, s kombinovaným pořadím vrstev a jednoplášťové střechy plus.

Zobraz celý článek.. »

ploche-strechy-3-300x162 Ploché střechyPloché střechy jsou svou konstrukcí nejjednodušším typem střech. Ploché střechy jsou střechy se sklonem menším nebo rovnajícím se 5°. Plochá střecha může být konstruována jako nepochůzná nebo pochůzná. Na nepochůznou střechu mají přístup jen pověřené a poučené osoby. Pochůzná-provozní střecha je střecha určená pro trvalé využití. Při konstrukci ploché střechy se vyplatí použit dobrou hydroizolaci, protože při vzniku nějaké závady na ní, hrozí větší možnost zatékání. Nosná konstrukce je tvořena u plochých střech stropem domu. Hydroizolaci pak tvoří střešní krytina v podobě PVC fólií nebo pásů vyrobených z asfaltu. Součástí ploché střechy je i tepelná izolace. K tepelné izolaci se využívá polystyrenu nebo rohoží se skleněnými či minerálními vlákny. Plochá střecha je stavěna ve dvou konstrukčních řešeních. Jde o jednoplášťovou nebo dvouplášťovou plochou střechu. Zvláštním typem ploché střechy je střecha zelená.

Zobraz celý článek.. »

strechy-8-300x147 Střechy - 2. dílObvykle jsou zhotoveny ve sklonu 0 až 5° a nejčastěji se tento typ střechy staví v oblastech tropického a subtropického pásu, ale uplatnění nachází i na území mírnějšího a chladnějšího klimatického podnebí. Zatímco šikmé střechy jsou zhotoveny pod úhlem 5 až 45° a obvykle jsou sestaveny z podpěrné stabilní konstrukce, několika kvalitních střešních plášťů, dalších špičkových doplňkových konstrukcí a praktických částí. Zpravidla existují jednoplášťové, dvouplášťové a tříplášťové konstrukce. Právě tento typ střechy se běžně člení na sedlové, valbové, polovalbové, pultové či mansardové. Kdežto strmé střechy jsou postaveny se sklonem nad 45°. Nicméně se objevují i jiné střešní konstrukce, jako jsou přístavkové, gotické, vypuklé, stanové, křížové, polokřížové, pilové či věžové střechy, které jsou vybaveny nejrůznější střešní krytinou v podobě pálených či betonových tašek, tradičních přírodních břidlic, asfaltových šindelů, plechových a vláknocementových střešních krytin.

Zobraz celý článek.. »

strechy-1-300x187 StřechyStřechy jsou významné stavební konstrukce, které ochraňují seshora celou stavbu proti povětrnostním a klimatickým podmínkám, jako je např. déšť, sníh či krupobití. Rovněž umožňují odvádět jakoukoliv dešťovou vodu, rozmrzlý led či roztavený sníh přímo do okapů. Taktéž zabraňují k jejímu nahromadění a případnému prosakování. Střechy jsou tvořeny z krovu (nosné pevné konstrukce) a kvalitní střešní krytiny. Musí splňovat řadu požadavků, které lze v principu shrnout do následujících vlastností. Nejenom že oplývají vodotěsností, ale také značnou tepelnou ochrannou, vysokou odolností proti UV záření, únosností, zdravotní nezávadností a dlouhou životností. V zásadě se mohou členit na ploché a sklonité (šikmé a strmé) střechy. Ploché střechy se dále dělí na zateplené a nezateplené, na jednoplášťové a dvouplášťové, na klasické a speciálně obráceným pořadím vrstev nebo na provětrávané a neprovětrávané.

Zobraz celý článek.. »

Hledat
.
Značkové parfémy za skvělé ceny, teď si může dopřát luxus každý.

Originální dárky ke všem příležitostem ZDE !

Kvalitní levné parfémy za nejlepší ceny.

Nápadité dárky k narozeninám za bezkonkurenční ceny !

Značková parfumerie online.

Statistiky